Ca­ven­dish tog spurt- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CANNONBALL

Jep­pe Pe­der­sen

Mark Ca­ven­dish kun­ne i går ræk­ke ar­me­ne i vej­ret ef­ter at ha­ve vun­det den bel­gi­ske se­mi- klas­si­sker Kuur­ne Brus­sel Kuur­ne. Det var Bri­an Holms su­per­sprin­ters sjet­te sejr i 2015 og en gen­ta­gel­se af Etixx – Qui­ck- Step- ryt­te­rens sejr fra 2012.

I fi­na­len slog han Ka­tus­has brand­var­me nord­mand Ale­xan­der Kri­stoff og ita­li­en­ske Elia Vi­vi­a­ni fra bri­ti­ske Team Sky.

Søn­dag 22. marts be­gyn­der cy­kel­sæ­so­nen for al­vor, når ryt­ter­ne skal prø­ve kræf­ter med den ul­tra- lan­ge for­års­klas­si­ker Mila­no- San- Re­mo. Et løb, som Mark Ca­ven­dish sat­ser stærkt på.

» Jeg har træ­net he­le vin­te­r­en til net­op det­te løb. Da jeg vok­se­de op, drøm­te jeg om at vin­de Milan- San- Re­mo, så jeg glæ­der mig til at prø­ve igen, « si­ger Ca­ven­dish, der vandt lø­bet 2009, til BBC.

Ca­ven­dish kan se frem til at skul­le dy­ste nok en gang mod Ale­xan­der Kri­stoff, der vandt lø­bet sid­ste år.

Erik Hjal­mars­son brin­ger Rung­sted på sej­rs­kurs med scor­ing til 3- 2.

Fo­to: Jan Kors­gaard Mark Ca­ven­dish er i stor­form. Det be­vi­ste han med end­nu en sejr i går. Fo­to: AFP

jepp@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.