Book­ma­ker bag ny fod­bold­t­ur­ne­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske fod­bold­spil­le­re på al­le ni­veau­er kan se frem til en ny ud­for­dring i de kom­men­de må­ne­der.

Book­ma­ke­ren Bet25 har nem­lig sø­sat en ny tur­ne­ring med nav­net Bet25 Cup, hvor al­le kan væ­re med. Der spil­les nem­lig med blot fem mand på ba­nen og to ud­skift ere, og vin­de­ren af det sto­re fi na­lestæv­ne på Brønd­by Sta­dion vil få en rej­se med alt be­talt.

In­den da vil der væ­re ind­le­den­de pul­jer i Kol­ding, Oden­se, Aar­hus, Kø­ben­havn, Næst­ved og Aal­borg.

» Jeg er stolt over, at vi har mu­lig­hed for at sæt­te Bet25 Cup i gang, det går godt i spænd med vo­res am­bi­tio­nerom at kom­me ud i rød­der­ne af dansk sport. Den­ne mu­lig­hed gi­ver al­le folk mu­lig­hed for at del­ta­ge i et ind­le­den­de stæv­ne med si­ne ven­ner og få en god dag med mas­ser af fod­bold, « si­ger Da­ni­el Grøn­høj fra Bet25.

Ru­bin Oko­tie ( bil­le­det) og 1860 Mün­chen lig­ner et godt langskud i dag. Fo­to: Reu­ters

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.