1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den rus­si­ske liga skal til at star­te op igen, men in­den for­år­spre­mi­e­ren næ­ste we­e­kend var­mer hol­de­ne op med po­kal­kvart­fi na­ler i star­ten af ugen. Ku­ban og Mor­d­ovia Sa­ransk spil­ler om en pre­sti­ge­fyldt se­mi­fi na­le­plads, så ale­ne vig­tig­he­den af kam­pen bør gø­re, at spil­let bli­ver no­get hen­hol­den­de. Der­u­d­over har Ku­ban set me­get må­l­fat­ti­ge ud i si­ne træ­nings­kam­pe og oven i hat­ten har man mi­stet off en­si­ve spil­le­re som Da­ni­lo og Se­kou Oli­seh til an­dre klub­ber. Hol­de­ne spil­le­de 0- 0 i Sa­ransk til­ba­ge i eft er­å­ret, så gå eft er få mål igen i dag.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.