FY­RING GAV PO­TE ’’

Vi­borg tog vig­tig sejr i Cham­pions Le­ague ef­ter Dal­mo­se- exit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­AK­TION spor­ten@ spor­ten. dk Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen

Det var li­ge så­dan her, vi hav­de hå­bet på, at spil­ler­ne vil­le re­a­ge­re, og løf­te ni­veau­et. Den her sejr be­ty­der alt

Mor­ten Bjer­re­gaard Lør­dag for­mid­dag blev den ka­ris­ma­ti­ske Chri­sti­an Dal­mo­se fy­ret som ch­eftræ­ner i Vi­borg HK, ef­ter at en sam­let spil­ler­trup øn­ske­de hans af­gang. Det hav­de den øn­ske­de virk­ning, da et tændt Vi­borg- mand­skab sik­re­de sig en vig­tig sejr på 24- 23 over fran­ske Metz Hand­ball i kvin­der­nes Cham­pions Le­ague.

Vi­borg HK fik den øn­ske­de re­ak­tion på fy­rin­gen af træ­ner Chri­sti­an Dal­mo­se fra spil­ler­ne, da hol­det i går tog en vig­tig sejr ude over Metz i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.