For­sva­rer: Tænk på Ple­je­bosa­gen

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

FLAS­H­BA­CK

’ Den rø­de anorak’ blev sa­gen kaldt, da en ple­je­hjem­sas­si­stent i 1997 blev an­kla­get for at ha­ve be­gå­et he­le 22 drab på ple­je­hjem­met Ple­je­bo, som den­gang lå på Vester­bro i Kø­ben­havn.

Den 32- åri­ge as­si­stent blev sig­tet for at ha­ve ydet ak­tiv døds­hjælp samt be­gå­et ty­ve­ri fra de sam­me 22 be­bo­e­re for 629.000 kr. En sag, som er ble­vet kaldt Dan­marks stør­ste mord­s­ag, men som end­te med en fri­fi ndel­se. Og­så til ple­je­hjem­mets til­syns­før­en­de læ­ge, som blev fri­fun­det for an­kla­gen om fem til­fæl­de af uagt­somt mand­drab.

Ef­ter tre år fra­faldt statsad­vo­ka­ten al­le sig­tel­ser mod den den­gang 32- åri­ge ple­je­hjem­sas­si­stent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.