13 ti­mer, der æn­dre­de dan­marks­hi­sto­ri­en

BT - - DEBAT -

Der gik 13 ti­mer, fra skud­de­ne faldt ved Kr­udt­tøn­den, til, at drabs­man­den selv lå dræbt. Øjen­vid­ner ta­ger os med til­ba­ge til de vold­som­me op­le­vel­ser og for­tæl­ler åben­hjer­tigt om, hvor­dan Omar El- Hus­se­in har æn­dret de­res liv – og dan­marks­hi­sto­ri­en. Hvor­for ske­te det – og hvor­dan vi sik­rer, det ik­ke sker igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.