Stik dem en pa­no­dil

BT - - DEBAT -

’ Tag en pa­no­dil og kon­takt din egen læ­ge i mor­gen’ – så­dan ly­der stan­dards­va­ret, når sy­ge bor­ge­re sø­ger hjælp på ho­ved­sta­dens aku­t­te­le­fon, 1813. (...) Lo­ne Serwin gik i seng et kvar­ter eft er sam­ta­len og dø­de sam­me nat. (...) An­dre re­gio­ner har be­holdt de­res er­far­ne læ­ge­vag­ter (...) 1813 er en gen­nem­gangs­lejr for uer­fa­rent per­so­na­le. Ven­te­ti­der­ne er lan­ge. Pa­tien­ter­ne er gids­ler.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.