Sy­nes du, at der skal ind­fø­res et loft over, hvor me­get man i alt kan mod­ta­ge i so­ci­a­le ydel­ser?

BT - - DEBAT -

Nej,

de sva­ge­ste dan­ske­re har det svært nok

Ja,

454.215 kr. per fa­mi­lie er alt for me­get

8.091 stem­mer på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.