Fryg­tens kul­tur bre­der sig

BT - - DEBAT -

Lik­vi­de­rin­gen af den rus­si­ske op­po­si­tions­le­der, Bo­ris Nemtsov, er grum på­min­del­se om, at det er livs­far­ligt at kri­ti­se­re præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin og hans po­li­tik. (...) Kor­rup­tio­nen, rets­løs­he­den og vil­kår­lig­he­den gen­nem­sy­rer he­le sta­ten. (...) Det er let at myr­de en mand. Men det bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re for Pu­tin at ska­be til­lid til, at han re­præ­sen­te­rer frem­ti­dens Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.