Blod­prop i skul­de­ren

BT - - NYHEDER -

Paul Cun­ning­ham

var i den ab­so­lut­te eli­te blandt kok­ke, da krop­pen sag­de stop. Han hav­de re­stau­ran­ten The Paul, da han ik­ke kun­ne me­re. Til Po­li­ti­ken har han for­kla­ret, hvor­dan han op­le­ve­de de da­ge i 2011. » Jeg er en mand på over 100 ki­lo, men jeg er gå­et i gul­vet som et barn. Jeg har et in­fek­tions­tal på 160. Nor­malt bur­de det væ­re ot­te. Læ­ger­ne si­ger til mig, at jeg har en mi­kro­blod­prop i skul­de­ren. Jeg er 43. Jeg er for ung til at få blod­prop­per. Jeg gi­der ik­ke sid­de i en fuck­ing kø­re­stol, « sag­de han til Po­li­ti­ken. Han fandt i ste­det ro­en på Hen­ne Kir­ke­by Kro i Ve­stjyl­land. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.