Døds­angst

BT - - NYHEDER -

Thomas Her­man

har mær­ket det bar­ske liv blandt kok­ke. Den 39- åri­ge kok er i dag fal­det til ro som blandt an­det tv- vært og for­fat­ter til ko­gebø­ger. Men tid­li­ge­re var si­tu­a­tio­nen en helt an­den. Det har han for­talt i et in­ter­view med ma­ga­si­net Fit Li­ving. Som 25- årig var han sous­chef på den kend­te restau­rant Kong Hans Kæl­der. Og det bar­ske liv og lan­ge ar­bejds­da­ge ram­te ham. » Jeg hav­de døds­angst af stress. Jeg lå i min seng om nat­ten og hav­de hjer­te­ban­ken og snur­ren i be­ne­ne. Jeg syn­tes, at jeg kun­ne mær­ke alt mu­ligt i min krop. Til sidst sag­de jeg til min kæ­re­ste: ’ Jeg skal til læ­ge. Jeg er sik­ker på, at jeg har en syg­dom, som jeg dør af.’ Hun blev ban­ge, men spurg­te, om det kun­ne væ­re, at jeg var for pres­set. Da­gen ef­ter sag­de jeg op. Uden at over­ve­je. Jeg var ba­re fær­dig. Jeg skul­le ik­ke dét me­re, « sag­de han til Fit Li­ving. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.