Jeg for vild

BT - - NYHEDER -

» Mens jeg la­ve­de Ma­de­le­i­nes Mad­te­a­ter, var jeg så fortrav­let, at jeg kun sag­de nej. Og så­dan er jeg ik­ke i bund og grund, « sag­de kok­ken i ja­nu­ar til Po­li­ti­ken. » Jeg kun­ne slet ik­ke ken­de mig selv. Men jeg for vild i at ha­ve for travlt og for man­ge ka­sket­ter på. « Mette Mar­ti­nus­sen valg­te at træk­ke stik­ket i en pe­ri­o­de - og i dag er hun klar med en ny ud­ga­ve af sin restau­rant 1. th i Her­luf Trol­les Ga­de i Kø­ben­havn.

Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Mette Mar­ti­nus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.