Min­de­ord

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters

Køk­ken­chef og me­de­jer af No­ma er cho­ke­ret over, at Martin Bentzen er død som 32- årig. Han har skre­vet min­de­ord for sin tid­li­ge­re kol­le­ga på Twit­ter. ’ Hvil i fred, gam­le ven. Du vil bli­ve for­fær­de­lig sav­net. Tak for alt, du har gjort for os. Tak for at væ­re så­dan en ven og le­der. Må den sid­ste rej­se bli­ve en god én,’ skri­ver han.

René Redzepi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.