’’

BT - - NYHEDER -

Vi er godt klar over, at ry­ger man ned der, så kom­mer man sand­syn­lig­vis ik­ke ud i li­ve. Så det er bedst at plan­læg­ge ef­ter, at der er hjælp på vej

Ano­nym dansk F16- pi­lot på ba­sen i Kuwait. Det sid­ste ci­tat re­fe­re­rer til ri­si­ko­en

for at ha­va­re­re over IS­kon­trol­le­ret om­rå­de. En jor­dansk pi­lot blev for­ny­lig an­gi­ve­ligt brændt le­ven­de,

ef­ter han blev ta­get til fan­ge af IS- folk. Den ræd­selsvæk­ken­de hæn­del­se dis­ku­te­res selv­føl­ge­lig på

ba­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.