Ter­ror- mistænkt dømt to da­ge ef­ter at­ten­tat

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Fo­to: Erik Ref­ner

TER­ROR

Mistænkt ter­ror- hjæl­per og nær ven af Omar El- Hus­se­in fik sin se­ne­ste dom to da­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne.

Den ter­ror- mistænk­te un­ge mand blev an­holdt i sin lej­lig­hed i Vogn­mands­mar­ken på Øster­bro, Kø­ben­havn fre­dag for­mid­dag.

Da­gen der­på blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør og sig­tet for med­vir­ken til de vær­ste ter­r­or­hand­lin­ger i ny­e­re tid, for med­vir­ken til to drab og fem drabs­for­søg på be­tjen­te, for­di han iføl­ge po­li­ti­et skaf­fe­de sin næ­re ven, den 22- åri­ge Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in, en kniv og en skud­sik­ker vest for­ud for at­ten­ta­ter­ne ved Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge.

Men blot to da­ge ef­ter Po- li­tiets Ak­tions­styr­ke hav­de skudt og dræbt El- Hus­se­in, modt­og hans 18- åri­ge for­mode­de hjæl­per en be­tin­get dom i By­ret­ten i Kø­ben­havn.

Her blev han idømt 40 da­ges be­tin­get fængsel for for­søg på vold mod tje­ne­ste­mand i funk­tion, for­di han til­ba­ge i ja­nu­ar 2014 spar­ke­de ef­ter en be­tjent fra Kø­ben­havns Po­li­ti på Café la Rou­ge, som lig­ger i Nør­re­bro­hal­len, tæt på Mjøl­ner­par­ken.

Den 18- åri­ge blev an­holdt i sin lej­lig­hed i Vogn­mands­mar­ken i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.