SAS vin­der før­ste slag i ar­bejds­kamp

BT - - NYHEDER - Først i mor­gen ven­ter SAS nor­ma­le til­stan­de. Fo­to: Scan­pix

AR­BEJDS­KON­FLIKT

Næ­sten he­le ka­bi­ne­per­so­na­let hos SAS meld­te sig i går klar til ar­bej­de. Der­for for­sik­rer SAS nu de rej­sen­de, at der i mor­gen vil væ­re næ­sten nor­ma­le til­stan­de i SAS- af­gan­ge­ne.

SAS hav­de man­dag mor­gen af­lyst op mod 200 af­gan­ge un­der strej­ken, der be­gynd­te fre­dag for­mid­dag med et krav om, at SAS vil­le for­hand­le om overenskom­ster med de 147 an­sat­te, der ry­ger over i fly­sel­ska­bets ny­er­hver­ve­de dat- ter­sel­skab Cim­ber. Søn­dag med­del­te fly­sel­ska­bet så si­ne an­sat­te, at hvis ik­ke de gik i ar­bej­de igen, var de at be­trag­te som op­sagt.

Der­med trak SAS et kendt og stærkt kort på ar­bejds­mar­ke­det, vur­de­rer Flem­m­ing Ib­sen, Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» SAS- le­del­sen smi­der det ul­ti­ma­ti­ve kort, at de op­si­ger folk, hvis ik­ke de går i ar­bej­de igen. Det pres var for svært at stå for, « si­ger han. Hans vur­de­ring er, at SAS har vun­det den før­ste om­gang af en ar­bejds­kamp, der vil kom­me til at va­re i læn­ge­re tid. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.