Dom over Det Sor­te Re­gi­ster

BT - - NYHEDER -

Man­den, der står bag hjem­mesi­den Det Sor­te Re­gi­ster, skal be­ta­le er­stat­ning på sam­let 700.000 kr. til me­d­ar­bej­de­re fra Jam­mer­bugt Kom­mu­ne ef­ter at ha­ve hængt dem ud på net­tet. Det af­gjor­de Ret­ten i Kol­ding i går.

Det Sor­te Re­gi­ster, der gen­nem åre­ne har hængt man­ge per­so­ner ud på net­tet, kan slip­pe uden om dansk da­ta­lov­giv­ning ved at ha­ve adres­se i Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.