TV2 for­læn­ger ’ Badehotellet’

BT - - KULTUR -

har be­slut­tet

at for­læn­ge ’ Badehotellet’ med en tred­je sæ­son. 1,3 mio. dan­ske­re har i gen­nem­snit fuldt med i an­den sæ­son af TV2- se­ri­en ’ Badehotellet’.

tred­je sæ­son af ’ Badehotellet’, og vi er i fuld gang med at ud­vik­le se­ri­en. Det teg­ner til at bli­ve rig­tig spæn­den­de, og se­er­ne kan godt glæ­de sig, « si­ger fi ktions­chef Ka­tri­ne Vogel­sang til tv2. dk.

» Der kom­mer en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.