Jan­ni og Kar­sten - på fri fod

BT - - TV -

UN­DER­HOLD­NING Jan­ni bli­ver løsladt fra Hor­se­rød Stats­fængsel, hvor hun har af­so­net sin straf eft er at ha­ve væ­ret dømt for at f ra­nar­re en æl­dre mand pen­ge. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.