3x

BT - - TV -

LI­VING WILL ... Wills bed­ste ven, Bel­cher, er en ar­bejds­løs ta­ber, der nas­ser på sin bed­ste ven og kun er in­ter­es­se­ret i at sco - re da­mer - og så er han egent­lig død. Men nu er han vendt til­ba­ge som et kækt, per­verst spø­gel­se, som kun Will kan se. THE SES­SIONS Mark er han­di­kap­pet og jom­fru. En dag be­der han sin præst, om hjælp til at få sex, men uden at skul­le gå til en prosti­tu­e­ret.

Kl. 12.55

Kl. 21.00

Ry­an Dunn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.