’’

BT - - SPORTEN - Per Rud

Jeg ha­der at stå og si­ge, at hvis vi bli­ver num­mer fi re, er vi og­så til­fred­se med det, for det lig­ger i he­le mit dna og i he­le klub­bens dna, at vi ik­ke er til­fred­se med se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger

vin­der­men­ta­li­tet og det hø­je bund­ni­veau, der mang­le­de i eft er­å­ret.

» Jeg ha­der at stå og si­ge, at hvis vi bli­ver num­mer fi re, er vi og­så til­fred­se med det, for det lig­ger i he­le mit dna og i he­le klub­bens dna, at vi ik­ke er til­fred­se med se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger. Det er den må­de, vi går til spil­let på. Hvis det så vi­ser sig, at Ran­ders ba­re su­ser der­u­dad, så kan vi må­ske kon­klu­de­re, at de har væ- ret bed­re end os i år. Men hvis vi har væ­ret på sej­len­de grund og hal­tet os igen­nem for­å­ret her, er det en an­den si­tu­a­tion. Det er klart, og så lig­ger vi i øv­rigt hel­ler ik­ke læn­ge­re num­mer fi re, « si­ger Per Rud.

Mål­sæt­ning skal re­a­li­se­res

Så er Thomas Frank træ­ner og­så eft er som­mer­fe­ri­en, selv hvis mål­sæt­nin­gen om at bli­ve num­mer tre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.