Kni­ven på vej ind i stru­ben

Pres­set vok­ser på Stå­le Sol­bak­ken og FC Kø­ben­havn

BT - - SPORTEN - SKAL TRO PÅ DET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havn skal vin­de guld hvert år. Det er for­vent­nin­gen fra fans, me­di­er og klub­ben selv. Man­den i cen­trum, Stå­le Sol­bak­ken, ved, at han og FCK er un­der pres eft er ne­der­la­get til OB i jag­ten på ul­ve­ne fra FC Midtjyl­land.

» Vi har me­re end ba­re kni­ven på stru­ben, den er jo fak­tisk på vej ind i stru­ben, « ly­der det fra en ær­lig Sol­bak­ken.

Med 14 kam­pe til­ba­ge af Su­per­liga­en er FCK ni po­int eft er gul­d­aspiran­ter­ne fra FCM. Alt kan ske i te­o­ri­ens ver­den, men det bli­ver me­re end svært at hen­te midtjy­der­ne, er­ken­der nor­man­den.

» Selv­føl­ge­lig skal man tro på det, men det bli­ver me­get svært. Jeg sy­nes dog, der har væ­ret en god frem­gang at spo­re hos os de se­ne­ste 10- 14 uger. Vi skal fort­sæt­te med at le­ve­re, som vi gjor­de mod OB i de før­ste 70 mi­nut­ter. Men der er og­så ste­der, vi kan bli­ve bed­re. Vi er ik­ke go­de nok på død­bol­de, hvor vi ik­ke scorer nok. Vi har spil­ler­ne med den ret­te fy­sik til at gø­re en for­skel net­op dér, « si­ger FCK- træ­ne­ren, da han pe­ger på et kon­kret om­rå­de, som FCM har væ­ret mar­kant bed­re på end FCK.

Mens Sol­bak­ken i øje­blik­ket ler ik­ke ue­nig med Anders Hørs­holt. Jeg vil og­så vin­de guld hvert år, men da vi be­gynd­te at ryd­de op i klub­ben, sat­te vi os al­le ned og blev eni­ge om det. Og­så le­del­sen. FCM kul­mi­ne­rer i øje­blik­ket. De har haft den sam­me træ­ner i fl ere år og har en stærk stam­me af spil­le­re. Det er det sam­me, vi ger­ne vil nå frem til med vo­res hold, « si­ger Sol­bak­ken.

Tors­dag ven­ter Ran­ders i po­kal­tur­ne­rin­gen for Sol­bak­kens trop­per, mens ul­vej­ag­ten fort­sæt­ter for FCK søn­dag i et yderst vig­tigt ri­va­l­op­gør på hjem­me­ba­ne mod Brønd­by i Su­per­liga­en.

Der er frem­gang i FCK, me­ner Stå­le Sol­bak­ken., Al­li­ge­vel er klub­ben langt fra den ef­ter­trag­te­de før­ste­plads. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.