’’

BT - - SPORTEN - Stå­le Sol­bak­ken

Vi har me­re end ba­re kni­ven på stru­ben, den er jo fak­tisk på vej ind i stru­ben

for­sø­ger at ind­hen­te kol­le­ga Glen Rid­ders­holm og Midtjyl­land i kam­pen om det dan­ske mester­skab, har han selv for ny­lig ud­talt, at FCK er i en genop­byg­nings­pro­ces. Di­rek­tør Anders Hørs­holt meld­te an­der­le­des kon­tant ud før for­år­spre­mi­e­ren og lag­de pres på med mel­din­gen, at FCK skal ha­ve guld hvert år.

Op­ryd­ning

Er der så over­ho­ve­det tid til at genop­byg­ge i en klub som FCK med så hø­je am­bi­tio­ner?

» Det er et godt spørgs­mål, om der er tid til det, « si­ger Sol­bak­ken og fort­sæt­ter.: » Men det var og er en nød­ven­dig­hed at ryd­de op eft er man­ge træ­ne­re på få år. Jeg er jo hel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.