AaB vandt på for­nem 2. halv­leg

BT - - SPORTEN -

AaB avan­ce­re­de med sej­ren på 3- 1 over Es­b­jerg fra sjet­te- til fj er­de­plad­sen i Su­per­liga­en. Træ­ner Kent Ni­el­sens trop­per er dog sta­dig et pænt sty kke fra me­dal­je­plad­ser­ne, men søn­dag får de chan­cen for at mind­ske Ran­ders FC’s for­spring på den øje­blik­ke­li­ge tred­je­plads til kun tre po­int, når kronjy­der­ne gæ­ster Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg i en di­rek­te du­el.

Trods et hav af AaB- chan­cer gik Es­b­jerg til pau­sen med en fø­ring på 1- 0, eft er at ven­stre­ba­ck­en Jonas Knudsen i det 43. mi­nut ud­nyt­te­de, at AaB- må­l­mand Ni­co­lai Lar­sen bok­se­de ved si­den af bol­den eft er et el­lers ufar­ligt ind­læg.

AaB lod sig dog ik­ke slå ud. I det 53. mi­nut ud­lig­ne­de Anders K. Ja­cob­sen på et vel­ti­met langskud til 1- 1. Fem mi­nut­ter se­ne­re gjor­de Fre­de­rik Børsting det til 2- 1 på et end­nu fl ot­te­re ud­ført skud fra di­stan­cen. Og da kam­pen nær­me­de sig sin af­slut­ning slog ind­skift ede Thomas Ene­vold­sen sej­ren fast fra tæt hold på Ni­co­laj Thom­sens oplæg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.