KE­VIN VEN­TER S

Jan Magnus­sen ef­ter søn­nens For­mel 1- test: Det er sta

BT - - SPORTEN - HVAD NU Da­ni­el Re­mar da­lu@ bt. dk

Iføl­ge Ke­vin Magnus­sens far, ra­cer­kø­re­ren Jan Magnus­sen, be­fin­der søn­nen sig fort­sat i en ven­tepo­si­tion ef­ter we­e­ken­dens test­kør­sel i McLa­rens For­mel 1- ra­cer.

Selv­om Ke­vin Magnus­sen fik ro­ser af McLa­rens team­chef, Eric Boul­li­er, da han lør­dag kør­te 39 te­st­om­gan­ge i Bar­ce­lo­na, har Ke­vin Magnus­sens ud­gangs­punkt for sæ­so­nen i 2015 ik­ke æn­dret sig syn­der­ligt.

Den 22- åri­ge dan­sker ven­ter her to uger in­den sæ­so­nens før­ste For­mel 1- løb i Au­stra­li­en på at få si­ne for­plig­tel­ser hos McLa­ren af­kla­ret. Det vur­de­rer Ke­vin Magnus­sens far, Jan Magnus­sen.

» Ke­vin er sta­dig i en ven­tepo­si­tion for at fin­de ud af, hvad hans job præ­cis skal gå ud på i 2015 hos McLa­ren. Al­le ting skal fal­de på plads, men det er klart, at han syn­tes, det var fedt, at der kom en mu­lig­hed for at te­ste lidt, « si­ger Jan Magnus­sen til bt. dk.

TIRS­DAG 3. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.