’’

BT - - SPORTEN - Carl Froch

Jeg har ik­ke lyst til at mø­de An­dre Ward. Han vil for­ment­lig slå mig på po­int

Froch er nem­lig ’ al­min­de­lig’ ver­dens­me­ster i WBAre­gi, og nu kræ­ver Wor­ld Boxing As­so­ci­a­tion, at de to me­stre går i rin­gen mod hi­an­den in­den for de næ­ste 120 da­ge. De to bok­se­res re­præ­sen­tan­ter er ble­vet ori­en­te­ret og har få­et at vi­de, at de har 30 da­ge til at nå til enig­hed om en kamp.

Chu­di­noc lu­rer

An­dre Ward blev su­per­ver­dens­me­ster, da han be­sej­re­de Kes­sler i de­res kamp i Su­per Six­tur­ne­rin­gen i 2009. Si­den har Ward kun bok­set seks kam­pe, blandt an­det mod Carl Froch, som han li­ge­le­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.