Ja­pan drop­per Laud­rup

BT - - SPORTEN -

ALT TY­DER PÅ

, at Mi­cha­el Laud­rup er ble­vet drop­pet til job­bet som Ja­pans land­stræ­ner. I fe­bru­ar be­kræf­te­de Laud­rup, som er træ­ner for Lek­hwiya i Qa­tar, at ja­pa­ner­ne hav­de vist in­ter­es­se. Nu ser det dog ud til, at Ja­pan an­sæt­ter bos­ni­ske Va­hid Ha­lil­hodzic ( fo­to), der blandt an­det har træ­net Lil­le, Ren­nes, Pa­ris Saint- Ger­main, El­fen­ben­sky­sten, Al­ge­ri­et, som han stod i spid­sen for ved sid­ste års VM, og se­ne­st Trabzons­por.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.