KIF tæt på rus­sisk stjer­ne

BT - - SPORTEN -

KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN

er tæt på at sik­re sig den rus­si­ske høj­re ba­ck Kon­stan­tin Igro­pulo, der ak­tu­elt spil­ler i ty­ske Fü­ch­se Ber­lin, be­kræf­ter KIF- di­rek­tør Jens Bo­e­sen til TV3 Sport. Iføl­ge di­rek­tø­ren er rus­se­ren, der tid­li­ge­re har spil­let for Bar­ce­lo­na, en me­get ef­ter­trag­tet spil­ler, så der er stor kon­kur­ren­ce om ham. Igro­pulo kan der­med af­lø­se Kim An­der­s­son, der ryg­tes i for­hand­lin­ger med Pa­ris Saint- Ger­main.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.