El Clási­co tru­es af strej­ke

BT - - SPORTEN -

22. MARTS MØ­DES

ær­ke­ri­va­ler­ne Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid for sid­ste gang i sæ­so­nen. Men kam­pen tru­es af af­lys­ning på grund af en mu­lig strej­ke som føl­ge af ue­nig­he­der om, hvor­dan tv- ind­tæg­ter­ne skal for­de­les mel­lem klub­ber­ne. Er der ik­ke fun­det en løs­ning in­den for de nær­me­ste uger, går klub­ber­ne i strej­ke li­ge op til El Clási­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.