DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

IS­HO­CK­EY ME­TAL­LIGA­EN SLUT­SPIL, KLOK­KEN 19: 30 UN­DER 5,5 MÅL I KAM­PEN

Et pi­ne­fuldt ne­der­lag til en di­rek­te kon­kur­rent og sej­re til fl ere af de an­dre bund­hold i Su­per­liga­en, gjor­de we­e­ken­den rig­tig skidt for FC Vestsjæl­land.

Med syv po­int til red­ning og en skæb­ne­kamp mod OB i ven­te er pres­set på træ­ner Mi­cha­el Han­sen øget så me­get, at book­ma­ke­ren Nor­di­cBet for­ud­ser en snar­lig fy­re­sed­del.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,50 på, at han er den næ­ste fy­re­de træ­ner - og for­ud­ser, at det kan ske in­den­for den næ­ste uge.

» Eft er en me­get svag af­slut­ning på eft er­å­ret lig­ne­de det el­lers et FCV- hold med for­ny­et håb og gejst, da de løb på ba­nen mod FCK i sid­ste we­e­kend. Her to kam­pe se­ne­re må vi kon­sta­te­re, at de står med to ne­der­lag, og ik­ke har skabt en ær­lig må­l­chan­ce, så OB- kam­pen lig­ner sid­ste chan­ce for Mi­cha­el Han­sen, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.