2,60

BT - - SPORTEN -

Tra­pa­ni har få­et en dår­lig start på 2015, hvor man ik­ke har hen­tet en ene­ste sejr i syv for­søg. Det er spe­ci­elt be­kym­ren­de for­di hol­det har mødt fi re mod­stan­de­re fra den ne­der­ste tred­je­del af ræk­ken og nu skal op mod et Li­vor­no- hold, der sta­dig bej­ler til op­ryk­ning. Tra­pa­ni måt­te i we­e­ken­den se he­le tre spil­le­re mod­ta­ge ka­ran­tæ­ne­gi­ven­de ad­vars­ler, og det gør ondt på et hold, der i for­vej­en er pænt ramt af ska­der til fl ere stam­spil­le­re. På den bag­grund vir­ker det mær­ke­ligt, at off en­sivt far­li­ge Li­vor­no ik­ke er stør­re fa­vo­rit­ter i aft en.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.