1,70

BT - - SPORTEN -

Beg­ge de to før­ste kvart­fi - na­ler imel­lem de to hold er endt med få mål, og det lig­ner al­le go­de gan­ge tre. Med sam­let stil­ling på 1- 1 er se­ri­en helt åben, og det bør alt an­det li­ge gi­ve end­nu en nervøs kamp, hvor man ik­ke ta­ger de helt vil­de chan­cer - gan­ske som for­le­den i Aal­borg, hvor et in­tenst, men re­la­tivt chan­ce­fat­tigt op­gør end­te 1- 1. I grund­spil­let end­te tre af de fi re op­gør imel­lem de to ri­va­ler og­så med mak­si­malt fem scor­in­ger, hvor­for det er re­la­tivt svært at se det her ud­vik­le sig til en må­l­fest. Her spil­les der­for mak­si­malt fem scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.