Da Løk­ke over­ve­je­de at drop­pe po­li­tik

BT - - DEBAT -

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­tæl­ler om sin op­vækst, po­li­ti­ske dan­nel­se og om den­gang, han over­ve­je­de at drop­pe po­li­tik. In­ter­viewet er num­mer syv i ræk­ken, hvor Nynne Bjer­re Christensen be­sø­ger le­der­ne af de 8 po­li­ti­ske par­ti­er i Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.