Det su­gar­frie valg

BT - - DEBAT -

Man kan ad­va­re si­ne døtre mod det, og op­ly­se så godt man kan om prosti­tu­tio­nens psy­ki­ske ska­de­virk­nin­ger. Men er det der­u­d­over en op­ga­ve for sam­fun­det at blan­de sig i, hvor­dan mænd med pen­ge på lommen og yn­gre kvin­der mø­des, og hvil­ke byt­te­for­hold der ek­si­ste­rer i re­la­tio­ner­ne mel­lem dem? Sva­ret må over­ord­net og prin­ci­pi­elt væ­re nej.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.