HER ER LØK­KES MØGS­A­GER

BT - - NYHEDER -

2002:

Løk­ke ( th.) be­skyl­des for at ha­ve over­be­talt pri­vat­ho­spi­ta

ler­ne. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

2004:

Næ­se fra Justits­mi­ni­ste­ri­et, for­di Løk­ke ef­ter­la­der et un­der­skud på me­re end 150 mio. kr. som amts­borg­me­ster i Fre­de­riks­borg Amt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.