Rej­se­kort trak pen­ge fra til­fæl­di­ge kun­ders kon­ti

BT - - NYHEDER - Fejl med rej­se­kor­te­ne. Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

GA­VEN

16 pend­le­re har få­et de­res rej­se­korts- sal­do tan­ket op, men har ik­ke be­talt en kro­ne selv. Be­ta­lin­gen er nem­lig ble­vet truk­ket fra en an­den kun­des kon­to.

Det er en fejl i sy­ste­met hos Rej­se­kort A/ S, som har ro­det rundt i over­førs­ler­ne. Fejl­en har for­ment­lig væ­ret til stor glæ­de for nog­le kun­der, mens an­dre nok er ble­vet min­dre be­gej­stre­de for det i for­vej­en om­strid­te pla­stik­kort.

» Fejl­en har be­ty­det, at der i 16 til­fæl­de fejl­ag­tigt er tan­ket op på en kun­des rej­se­kort via en an­den kun­des be­ta­lings­af­ta­le, « skri­ver Rej­se­kort A/ S i en fejl­meld­ing på de­res hjem­mesi­de og for­sik­rer, at al­le nok skal få de­res pen­ge igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.