Hi­sto­risk va­luta­re­ser­ve

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske va­luta­re­ser­ve steg med 172,9 mil­li­ar­der kro­ner til 737,1 mil­li­ar­der kro­ner i fe­bru­ar, vi­ser tal fra Dan­marks Na­tio­nal­bank.

Det er for at hol­de den dan­ske kro­ne ne­de i kurs, at Dan­marks Na­tio­nal­bank kø­ber uden­land­sk va­lu­ta og sæl­ger dan­ske kro­ner, hvil­ket får va­luta­re­ser­ven til at svul­me op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.