An­holdt i sag om bed­ra­ge­ri

BT - - NYHEDER -

End­nu en per­son er ble­vet sig­tet i den om­fat­ten­de dan­ske sag om men­ne­skes­mug­ling og bed­ra­ge­ri – og­så kal­det ak­tion ’ Hvep­se­bo’.

Der­med er 21 per­so­ner fængs­let i sa­gen, der dre­jer sig om grov ud­nyt­tel­se af cir­ka 300 per­so­ner.

Den se­ne­ste sig­te­de er en ru­mænsk mand, der for­søg­te at for­la­de Dan­mark, men han blev an­holdt i Rød­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.