FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Mikro­nesi­ens Fore­ne­de Sta­ter lig­ger i den ve­st­li­ge del af Stil­le­ha­vet. Østa­ten lig­ger nord og nor­døst for New Gu­i­nea og om­fat­ter godt 600 øer i et ca. 2.000 km langt øst- ve­st­gå­en­de bæl­te, der er op til om­kring 400 km i nord- syd­lig ret­ning. Det sam­le­de are­al er blot 702 km ² , hvil­ket sva­rer til blot halv­de­len af Færø­er­ne - el­ler lidt min­dre end Fal­ster og Møn til­sam­men.

Kil­de: Wikipe­dia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.