Ulyk­ken ved Oruluk

BT - - NYHEDER -

Her

ske­te ulyk­ken den 25. fe­bru­ar, da Ras­mus Ko­fo­ed Mor­ten­sen stæv­ne­de ud fra Po­hn­pei, en ø i Mikro­nesi­en. Un­der­vejs ram­mer ski­bet et rev ved Oruluk Atoll og sid­der fast. På den lil­le ø Oruluk bor der blot syv ind­fød­te. De hør­te ved et til­fæl­de ski­bets nød­kald, og kom der­for dan­ske­ren og de to ame­ri­ka­ne­re på ski­bet til und­sæt­ning.

bo­e­de de sam­men med de ind­fød­te et par da­ge, ind­til en båd med po­li­tik­folk fra Mikro­nesi­en kom og sej­le­de dem til­ba­ge til Po­hn­pei.

Her­eft er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.