TYR­KI­ET

BT - - NYHEDER -

De tre bri­ti­ske te­e­na­gepi­ger, der me­nes at væ­re rejst til Sy­ri­en for at til­slut­te sig ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat, er iføl­ge CNN ble­vet gen­kendt på en vi­deo fra et over­våg­nings­ka­me­ra på en bus­sta­tion i Istan­bul. Pi­ger­ne, to 15- åri­ge og en 16- årig for­svandt 17. fe­bru­ar. Vi­deo­op­ta­gel­sen vi­ser pi­ger­ne sti­ge på en bus i Istan­bul, og myn­dig­he­der­ne si­ger, at de ik­ke har grund til at tro, at pi­ger­ne sta­dig be­fi nder sig i Tyr­ki­et, men er ta­get vi­de­re til Sy­ri­en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.