SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

166 mi­ne­ar­bej­de­re blev i går fan­get 826 me­ter un­der jor­dens over­fl ade, un­der en brand i en mi­ne i Da­lar­na .

Mi­nen, der bæ­rer nav­net Gar­pen­berg og be­skæft iger 400 mand, ejes af sel­ska­bet Bo­li­den.

’ Bran­den i Gar­pen­berg er nu sluk­ket, og al­le er evaku­e­ret. Der er in­gen rap­por­ter om til­ska­de­kom­ne,’ skri­ver in­for­ma­tions­chef Mar­cela Sylvan­der på sel­ska­bets hjem­mesi­de.

Red­nings­pro­ce­du­ren i den slags si­tu­a­tio­ner er, at al­le skal sø­ge ind i spe­ci­el­le til­fl ugts­rum, hvor der er for­sy­nin­ger af ilt til ad­skil­li­ge ti­mer. Iføl­ge Expres­sen var der gå­et ild i en con­tai­ner med plastaff ald. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.