NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Boko Ha­ram har iføl­ge Reu­ters off ent­lig­gjort en vi­deo, der vi­ser hals­hug­nin­gen af to fan­ger. Vi­deo­en har tit­len ’ Har­vest of Spies’, og iføl­ge eft er­ret­nings­grup­pen SITE, der føl­ger ek­stre­mi­sti­ske grup­pers hjem­mesi­der, bæ­rer Boko Ha­rams se­ne­ste vi­deo præg af at ha­ve ko­pi­e­ret be­stem­te ele­men­ter fra ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stats ( IS) hals­hug­nings­vi­deo­er. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.