3x

BT - - TV -

THE GIRL NE­XT DOOR Den 18- åri­ge Mat­t­hew er lidt af en stræ­ber. Han har al­drig rig­tig slå­et sig løs, men det æn­drer sig, da han mø­der sin nye na­bo. Sø­de, se­xe­de Da­ni­el­le er alt, hvad Mat­t­hew drøm­mer om, og snart ræ­ser hor­moner­ne. I THINK I LOVE MY WI­FE Ri­chard har en dej­lig fa­mi­lie. Der er ba­re ét pro­blem - Ri­chard ke­der sig. Der­for drøm­mer han om an­dre kvin­der.

Kl. 22.30

Kl. 13.45

Elisha Cut­h­bert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.