Top­dom­mer kal­der af­ta­le hi­sto­risk

BT - - SPORTEN - SUPERGLÆDE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Lør­dag blev DBU, Dan­ske Fod­bold­dom­me­re og Di­vi­sions­for­e­nin­gen eni­ge om en ny dom­mer­af­ta­le, der blandt an­det gør to Su­per­liga- dom­me­re pro­fes­sio­nel­le.

Et punkt, dom­mer­ne og spe­ci­elt Kenn Han­sen har kæm­pet for i lang tid, da de nu kan bru­ge me­re tid på kam­pe­ne.

» Det er jeg og al­le dom­me­re su­perg­la­de for. Det her er jo et hi­sto­risk spring for den dan­ske dom­mer­stand, « si­ger Kenn Han­sen.

Pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen er et led i en ny for­søgs­ord­ning, der skal høj­ne dom­mer­ni­veau­et. Ord­nin­gen be­gyn­der 1. juli 2015, og til jul vil par­ter­ne eva­lu­e­re, om fle­re af dom­mer­ne skal på pro­fes­sio­nel kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.