Ot­te EM- spil­le­re

Den mid­ler­ti­di­ge træ­ner for kvin­delands­hol­det i hånd­bold gi­ver fle­re nye spil­le­re chan­cen i Gol­den Le­ague- tur­ne­rin­gen

BT - - SPORTEN - HAR RY­STET PO­SEN Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk DE ER UD­TA­GET

Den før­ste kvin­delands­hold­strup, si­den land­stræ­ner Jan Pyt­li­ck blev fy­ret ef­ter EM- ned­t­u­ren i de­cem­ber, er ud­ta­get.

Den mid­ler­ti­di­ge land­stræ­ner, He­i­ne Erik­sen, der sty­rer hol­det, ind­til Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind over­ta­ger an­sva­ret til som­mer, har ry­stet po­sen godt og grun­digt. Ot­te spil­le­re fra EM- hol­det har ik­ke få­et gen­valg til trup­pen på 18 spil­le­re, der skal del­ta­ge i Gol­den Le­ague- tur­ne­rin­gen i Frank­rig 19.- 22. marts, hvor Dan­mark mø­der vært­s­na­tio­nen, Nor­ge og Po­len.

De ot­te EM- spil­le­re, der er sor­te­ret fra, er fløj­spil­ler­ne Maria Fi­sker og Tri­ne Øster­gaard, streg­spil­ler­ne Louise Sva­la­stog og Mette Grav­holt samt bag­spil­ler­ne Per­nil­le Holms­gaard, Mette Tran­borg, Lær­ke Møller og Lot­te Grigel er blandt dem, der er sor­te­ret fra, mens de nye an­sig­ter blandt an­dre tæl­ler Na­dia Of­fen­dal, Jette Han­sen og Freja Co­hrt Kynd­bø.

He­i­ne Erik­sen for­kla­rer dog, at der ik­ke nød­ven­dig­vis lig­ger den sto­re dra­ma­tik i fra­val­get af fle­re af de etab­le­re­de spil­le­re.

MÅLVOGTERE:

San­dra Toft ( Lar­vik HK), Rik­ke Poul­sen ( Vi­borg HK), Ce­ci­lie Gre­ve ( HC Oden­se)

Freja Co­hrt Kynd­bøl ( Ski­ve fH), Ann Gre­te Nør­gaard ( Team Tvis Holste­bro), An­ne Mette Pe­der­sen ( Kø­ben­havn Hånd­bold), Maibritt Kvies­gaard ( Team Es­b­jerg)

FLØJ­SPIL­LE­RE:

STREGSPILLERE:

Sus­an Thors­gaard ( FCM Hånd­bold), Kathrine He­in­da­hl ( Ran­ders HK), Sa­rah Iver­sen ( HC Oden­se)

Jette Han­sen ( Sil­ke­borg- Vo­el), Na­dia Of­fen­dal ( HC Oden­se), Kri­sti­na Kri­sti­an­sen ( Team Tvis Holste­bro), Li­ne Jør­gen­sen ( FCM Hånd­bold), Louise Bur­gaard ( Vi­borg HK), An­ne Ce­ci­lie De la Cour ( Sil­ke­borg- Vo­el), Sti­ne Jør­gen­sen ( FCM Hånd­bold), An­ne Mette Han­sen ( Kø­ben­havn Hånd­bold)

BAG­SPIL­LE­RE:

ONS­DAG 4. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.