Magnus­sen får po­int i Au­stra­li­en

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Nyhe­den om Ke­vin Magnus­sens co­me­ba­ck ved For­mel 1- lø­bet i Au­stra­li­en fi k na­tur­ligt nok book­ma­ker­ne i gang med at kre­e­re od­ds på, hvor­dan det så rent fak­tisk går ham.

Og skal man tro dem, lig­ger der po­int og ven­ter på dan­ske­ren. I hvert fald er Dan­ske Spil ne­de i od­ds 1,30 på, at han lan­der imel­lem de 10 bed­ste, mens Bet25 er en anel­se hø­je­re med od­ds 1,55.

» Vi spår Ke­vin yderst go­de mu­lig­he­der for at en­de i top 10 og der­med tje­ne lidt po­int ind til VM- kon­to­en, når star­ten går ved det før­ste Grand Prix i Au­stra­li­en. Bi­len er af en kva­li­tet, der be­ret­ti­ger po­int i hvert løb, og sprin­get ned til de næ­ste bi­ler er gan­ske pænt, « ud­ta­ler od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Dan­ske Spil tror dog ik­ke på, at han kan gen­ta­ge sid­ste års an­den­plads, idet de gi­ver od­ds 15 for en ny po­di­e­pla­ce­ring.

Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.