1,75

BT - - SPORTEN -

FC Vestsjæl­land har skabt mi­krosko­pisk få chan­cer i de to før­ste kam­pe det­te for­år, og selv om hol­det nu mø­der me­re over­kom­me­lig mod­stand i form af 1. di­vi­sions­hol­det fra Brøns­høj, skal man ik­ke reg­ne med no­gen off en­siv eks­plo­sion. Ba­nen i Ting­b­jerg er me­get tung og har ik­ke væ­ret i brug si­den mid­ten af novem­ber, og i 11 eft er­årskam­pe faldt der da og­så blot 20 mål i Brøns­højs kam­pe på eget græs. Det lig­ner på for­hånd en tem­me­lig chan­ce­fat­tig aff ære med me­re fy­sisk spil end po­le­ret fod­bold, så vær­di­en lig­ger klart i at gå eft er få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.