3,75

BT - - SPORTEN -

Na­tur­lig­vis er der for­skel på top­pen af den fj er­de­bed­ste ty ske fod­bol­dræk­ke og top­pen af Bun­des­liga­en, men utal­li­ge gan­ge har man få­et be­vist, at po­kal­kam­pe­ne le­ver sit eget liv. Der­for vir­ker Glad­bach og­så uri­me­ligt un­der­be­talt i aft enens ude­kamp i Off en­bach, hvor man mø­der et hjem­me­hold, der ik­ke har tabt i 22 kam­pe i træk og til­med ta­get fl ot­te po­kalskal­pe i form af Ingolstadt og Karls­ruhe fra top­pen af 2. Bun­des­liga. Glad­bach lig­ger fi nt til i jag­ten på Cham­pions Le­ague- del­ta­gel­se og er næp­pe top­mo­ti­ve­ret i aft en. Sats på en tæt aff ære.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.