2,18

BT - - SPORTEN -

Tot­ten­ham har haft en lang sæ­son med bå­de Ca­pi­tal One Cup- fi na­le og even­ty r i Eu­ro­pa Le­ague, og det hår­de pro­gram vir­ker til at ha­ve sat sig hos spil­ler­ne. Tot­ten­ham- spil­ler­ne har set træt­te ud i de se­ne­ste kam­pe, hvor de i den se­ne­ste hjem­me­kamp var sær­de­les hel­di­ge med at få uaf­gjort mod West Ham, og i Ca­pi­tal One Cup- fi na­len fi k de skabt me­get lidt imod Chel­sea. Swan­sea er der­i­mod i glim­ren­de form og kom­mer med mas­ser af selv­til­lid eft er to sej­re på stri­be, og det pas­ser hol­det fi nt at kun­ne spil­le lidt af­ven­ten­de og på om­stil­lin­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.